Bengt Andreae Humble

Komminister i Hamneda 1662-1676.

Död 1676 Hamneda (G) 1)


Noteringar

Student i Dorpat, disp. där 1654, prv. 21/1 1658 till huspredikant hos landshövdingen Erik Andersson Oxe på Stensnäs men reste icke dit utan uppehöll sig i Ljunga, där han säges ha uppviglat bönderna till sin förmån, garnisonspredikant i Helsingborg 1659-62, komm. här sistn. år. Död på våren 1676.
Källa: Växjö Stifts Herdaminne
Karta

Källor

Senast ändrad: 2015-10-18

Laddar...