Bengt Andersson

(mf ff mm mm fm mf f)

Vädermöllare, Levde 1617-1651 i Hultabo, Väsby (M).


Familj med okänd
Barn
Jon Bengtsson ( - >1681)
Önner Bengtsson ( - 1692)
Nils Bengtsson (~1623 - 1702)

Noteringar

Mtl 1638
Wermöller
Bendt Anderßenn i Holtaboe aff denn Weiermölle paa Höigenaes


Annammit aff Niells Bendßon i holltaboa Städzmaahl aff den halffur part gaard ibm hans fader Bentt Anderßon till forne haffde i bruug och for hemman oploed
Källa: Länsräkenskaperna 1646-1647
Med tanke på sonens namn Önner, samt att brödrarna var förmyndare åt Ebbe Önnerssons barn, är det möjligt att Bengt Andersson var gift med en släktng till Ebbe/Önner släkten.

Senast ändrad: 2011-09-18

Laddar...