Avid Arvidsson

Blev 0 dagar.

Far: Arvid Knutsson (~1642 - 1706)
Mor: Ingeborg Jönsdotter
Död 1691 
 Ölmestad Nilsagård, Ölmestad, Reftele (F) 1.1)
Född 1691 
 Ölmestad Nilsagård, Ölmestad, Reftele (F) 1.1)
1691
Dmica 20 Trinit föddes Arfwedh Knutsson lilla sohn i Nilsagårdh i Ölmstadh och effter dhet war mycket swagt fick han nöddop och christnadhes aff hustru Britta Andersdotter i Wästregård ibid: och fick nampn Arfwedh och afsomnadhe samma timme.

Karta

Källor

Senast ändrad: 2009-11-08, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)

Laddar...