Avid Arvidsson

 (Antavla)

Blev 0 dagar.

Far:Arvid Knutsson (~1642 - 1706)
Mor:Ingeborg Jönsdotter

Född:1691 Ölmestad Nilsagård, Ölmestad, Reftele (F) 1) 1691
Dmica 20 Trinit föddes Arfwedh Knutsson lilla sohn i Nilsagårdh i Ölmstadh och effter dhet war mycket swagt fick han nöddop och christnadhes aff hustru Britta Andersdotter i Wästregård ibid: och fick nampn Arfwedh och afsomnadhe samma timme.
Död:1691 Ölmestad Nilsagård, Ölmestad, Reftele (F) 1)

Källor:
1) Reftele C:1 sid 55

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2009-11-08, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)