Anna Margareta Arenander

Blev 67 år.

Far: Jonas Arenander (>1673 - 1720)
Mor: Maria Elisabeth Ulmstedt ( - 1725)
Född 1716-10-21 Näshult (F) 1) Ao: 1716 d 21 October, föddes Kyrkoherdens Arenandri och Maria Elizabeth Ulmstedts lilla dotter Anna Gretha och Christandes d: 25 Ejusdem.
Död 1784-03-15 Sanna, Ljungarum (F) 2) 1784
d 15 Martii afled och d: 26 dito jordfästes framleden Lantjägaren Herr Carl Alanders i Sanna Enka, madame Anna Greta Arinander 67 år 5 månader och 10 dagar gl:
af håll och styng
Begravd 1784-03-26 Ljungarum (F) 2)
Bouppteckning 1784-04-26 Sanna, Ljungarum (F) 3) Åhr 1784 den 26. April förrättades laga Boupteckninge uti Sanna, uppå qvarlåtenskapen efter afledna herr Landsjägaren Carl Ahlanders Enka Madame Anna Greta Arinander som med döden afgådt den 15. martu sidst; närvarande samteliga arfvingar, hwar wid ägendomen uppgafs af Postellonen Johan Ahlander; som följer nem.

Vigsel1737-03-30 Forserum (F) 4) 1737
30 Marti wigdes Bokhållar Carl Ahlander och
Jungfru Anna Greta Arenander
Barn
Maria Elisabeth Ahlander (1738 - 1812)
Brita Christina Ahlander (1739 - )
Ulrika Ahlander (1741 - 1811)
Lars Jonas Ahlander (1744 - 1790)
Johan Ahlander (1747 - )
Helena Ahlander (1749 - )
Greta Christina Ahlander (1753 - )
Chatarina Ahlander (1756 - 1812)

Noteringar

Tveta häradsrätt 1741-05-20


S:d: Emedan LandtJägaren
Wälb:de Carl Ahlander up:t ut-
af sina Swågrar P: J: Arenander
och Samuel Sillverling enl:t in-
gångte kiöpe Contract, med den
förra under d: 6 Aug. 1737 och
den senare af d 16 September
samma åhr, af hwarthera sig till-
handladt 1/8ting uti hemma-
net Sånna för 300 Dr Smtts
uti berörda kiöpe Contract qvit-
terad kiöpeskilling, och såle-
des emot 600 d:r Smt blifit ä-
gare af 1/4 i bem:te hemman,
dock med förbehåll, att deräst
kiöparen skulle blif:a sinnad
sälia 2ne 1/8 tingar försällja skall
han them först förberörda säll-
jare hembiuda, fördenskull
och som deßa 2/8tingar Sånna på
3ne Laga Ting, neml:n d 17 Sept:
1737, d: 6 febr och 13 Maij 1738 blifit
för kiöparen upbuden och se-
dan utan något det ringaste
klander lagståndet, ty be-
willjades uppå begiäran
fasta och Tingskiöter på berör-
da 2/8 tingar Sånna för Landt
Jägaren Carl Ahlander; kom-
mandes första brefet i wan-
lig form till hos at utgifas.


Källa: Tveta häradsrätt AIa:33 (1740-1741) Bild 5210 (AID: v454188.b5210, NAD: SE/VALA/01593)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2016-05-06

Laddar...