Anders Andersson

Känd 1593-1616 i Tranekärr.

Far: Anders Olsson
Mor: Nn Tolfsdotter?
Död före 1616 
 Tranekärr, Jonstorp (M)
Jennß Anderßenn wdi Thöndebiergh
Arffuidt wdj Liige Maader, effter
For ne: Anders Anderßenn
Pendinge ___________iij marker


Källa: Luggude Lensregnskaber 1616

Karta

Senast ändrad: 2013-10-13, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)

Laddar...