Anders Andersson

Känd 1593-1616 i Tranekärr.

Far: Anders Olsson
Mor: Nn Tolfsdotter?
Död före 1616 Tranekärr, Jonstorp (M) Jennß Anderßenn wdi Thöndebiergh
Arffuidt wdj Liige Maader, effter
For ne: Anders Anderßenn
Pendinge ___________iij marker


Källa: Luggude Lensregnskaber 1616

Karta

Senast ändrad: 2013-10-13

Laddar...