Anders Andersson

(fm ff fm mf)

Blev 76 år.

Far: Anders Andersson (~1687 - 1741)
Mor: Märtha Månsdotter (1709 - 1785)
Född 1736-02-29 Sprottebo, Båraryd (F) 1) 1736
d. 29 Februarü föddes Anders Andersson i Sprottebo, och döptes d. 7 Martü fadren Anders Andersson, Modren Martha Månsdotter.
Faddr Swen i Östra Båraryd. Anders i Abbås, dr Anders i Öst Bårary, hust. maria i Algustorp. Pig Anna i Öst Bårary. Pig Kierstin i Sib[..]arup
Döpt 1736-03-07 Båraryd (F) 1)
Död 1812-03-26 Sprottebo, Båraryd (F) 2) 1812
Anders Andersson i Sprottebo död d. 26 martü af slag begrofs d. 12 april
76 år gl
Begravd 1812-04-12 Båraryd (F) 2)
Bouppteckning 1812-04-13 3) Åhr 1812 den 13 April infanns sig under-
tecknade uti Språttebo efter anmodan af Enk-
kan Hellena Larsdotter at derstädes förrätta
Behörig Boupteckning på qwarlåtenskapen
efter des Saliga afledna man Anders Anders-
son som den 24 Martius detta åhr med döden
afgåt och Efter sig lämnat Encka med fyra
myndiga barn Anders, Sven, Lars Anders-
söner och Clara Andersdotter gift med Abr-
aham Jacobson i Kjäringabacka Åsen-
höga sochn Enckan tilsades at upgifwa
Egendomen som hon det med Ed wil fästa
som så påfodras Boupteckningen företogs
och befants som följer nembl:

Fastigheten
uti Krono skatte hemmanet Språttebo
dels arft dels Jnlöst af mannens syskon...

Barn
Anders Andersson (1769 - 1773)
Sven Andersson (1772 - 1773)
Anders Andersson (1774 - )
Clara* Beata Andersdotter (1776 - 1845)
Helena Andersdotter (1779 - )
Anders Andersson (1782 - )
Lars Andersson (1786 - )
Sven Andersson (1786 - )

Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-01-27

Laddar...