Anders Andersson Brandt

(mm fm ff mf ff)

Blev ca 51 år.

Far: Anders Brandt
Född omkring 1668 
 Mölleläge, Brunnby (M) 1)
Levde 1698 
 Mölleläge nr 6, Mölleläge, Brunnby (M) 1)
Levde 1711 
 Mölleläge nr 6, Mölleläge, Brunnby (M) 2)
Död omkring 1719 
 Mölleläge nr 6, Mölleläge, Brunnby (M) 3)
Med i Jordeboken 1718, ej 1719

Familj med okänd
Barn
Ingeborg Andersdotter (~1688 - )

Barn
Gunnar Andersson Brandt ( - 1742)
Sven Andersson Brandt (~1700 - 1763)

Noteringar

Syne protokoll 1692
Anteckning på Krapperups Insockne
Gods J Brunby Sochn, huruleede
det nu finnes wara med huus
bebygdt och widh macht hållit och
finnes som föllier, nembl:


Mölle Leije
Anders Brandt 8 rum, Cammar,
Stuga och förstuga, derpå fattas
4 wäggrum lofft 4:-


Syneprotokoll 1702
Anders Brandt äfwen som ofwan-
stående städt af Anders Nilsson
d. 27 martij 1682 som och betalt
Landgillet och åhrl. Clarerat.


En länga 8 wäggerum står i
öster och wäster der utj Stuga,
Farstuga, Cammere och Fähuus,
behl:t
Kålhage som de före och intet wijdare.
Karta

Källor

Senast ändrad: 2016-09-28, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)

Laddar...