Anders Andersson Brandt

(mm fm ff mf ff)

Blev ca 51 år.

Far: Anders Brandt
Född omkring 1668 Mölleläge, Brunnby (M) 1)
Död omkring 1719 Mölleläge nr 6, Mölleläge, Brunnby (M) 2) Med i Jordeboken 1718, ej 1719

Familj med okänd
Barn
Ingeborg Andersdotter (~1688 - )

Barn
Gunnar Andersson Brandt ( - 1742)
Sven Andersson Brandt (~1700 - 1763)

Noteringar

Syne protokoll 1692
Anteckning på Krapperups Insockne
Gods J Brunby Sochn, huruleede
det nu finnes wara med huus
bebygdt och widh macht hållit och
finnes som föllier, nembl:


Mölle Leije
Anders Brandt 8 rum, Cammar,
Stuga och förstuga, derpå fattas
4 wäggrum lofft 4:-


Syneprotokoll 1702
Anders Brandt äfwen som ofwan-
stående städt af Anders Nilsson
d. 27 martij 1682 som och betalt
Landgillet och åhrl. Clarerat.


En länga 8 wäggerum står i
öster och wäster der utj Stuga,
Farstuga, Cammere och Fähuus,
behl:t
Kålhage som de före och intet wijdare.
Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-02-04

Laddar...